• Nagykereskedelem és kiskereskedem!
 • |
 • Tisztaenergia ügyfélszolgálat: +36-70-7-333-333
 • Nagykereskedelem és kiskereskedem!
 • |
 • Tisztaenergia ügyfélszolgálat: +36-70-7-333-333

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadó a Legal Beauty Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-978372; adószám: 23798896-2-43; e-mail: info@legalbeauty.hu; telefonszám: +36 70 7 333 333; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Kereskedő) és a Kereskedő termékét megvásároló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. A Kereskedő székhelye az üzleti tevékenység helye.

1.2. A Kereskedő napelemes rendszerekhez kapcsolódó termékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. A Kereskedő a tulajdonosa a www.tisztaenergia.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal). A Kereskedő a kereskedelmi tevékenységét távértékesítés keretében végzi, a termékei kizárólag online vásárolhatók meg. A Weboldalon a raktáron lévő termékek megvásárlása mellett lehetőség van a raktáron nem lévő termékek előrendelésére is. Az aktuálisan megrendelhető termékek listája és főbb jellemzőik, ide értve a jogszabály alapján kötelezően ismertetésre kerülő jellemzőket és adatokat, elérhetők a Weboldalon. Ahol jelen ÁSZF tájékoztató anyagot említ, azon a Weboldalt is érteni kell.

1.3. A Kereskedő az általa forgalmazott termékek jellemzőiről elsősorban a Weboldalon ad tájékoztatást. Magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

1.4. Amennyiben az Ügyfél és a Kereskedő között a jogviszony a jelen ÁSZF szerint létrejön, felek az alábbiakban állapodnak meg:

 • Kereskedő – szükség esetén beszerzi, majd – eladja és eljuttatja a megvásárolt terméket az Ügyfél részére;
 • Az Ügyfél a Kereskedő részére a vételárat megfizeti.

1.5. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. A jelen ÁSZF a Kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyra is irányadó. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztató elemeit a jelen ÁSZF tartalmazza. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi online termékvásárlásra, megrendelésre.

1.6. A felek közötti szerződéses jogviszony szabályait a jelen ÁSZF és a felek nyilatkozatai határozzák meg. Az Ügyfél a rendeléssel, előrendeléssel, annak véglegesítésével kijelenti, hogy elfogadja jelen ÁSZF-et, az ebben foglalt rendelkezések a szerződés részévé válnak. Amennyiben a Kereskedő ajánlata, vagy a Kereskedő által tett elfogadó nyilatkozat eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől, a Kereskedő nyilatkozata az irányadó.

1.7. A Weboldalon lehetőség van felhasználói fiók létrehozására is, hogy a későbbiekben egyszerűbb legyen a megrendelés, azonban a fiók létrehozása nem kötelező, annak létrehozatala nélkül is leadható rendelés.

1.8. Tárhelyszolgáltató adatai: World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293552; adószám: 23701764-2-41; e-mail: support@sas.hu; telefonszám: +36 20 555 20 62)

 

2. A Szerződés tárgya és létrejötte

2.1. Jelen Szerződés alapján Kereskedő vállalja, hogy az Ügyfél által megrendelt, illetve megvásárolt terméket az Ügyfélnek – szükség esetén beszerzi, majd – megküldi, az Ügyfél pedig vállalja, hogy a vételárat a Kereskedőnek megfizeti.

2.2. A Webshopban történő előrendelés, megrendelés után, a Kereskedő sikeres rendelést visszaigazoló email elküldésével a Kereskedő és az Ügyfél között a termék adásvételére irányuló szerződés, valamint – termék szállítása esetén – szállítmányozásra irányuló szerződés jön létre (a továbbiakban: Szerződés). Ezen Szerződés tartalmát meghatározó ÁSZF szerinti jogok és kötelezettségek az Ügyfél által, illetve vele szemben érvényesíthetővé válnak a jogviszony létrejöttével. A szerződés nyelve magyar, írásba foglaltnak minősül, a Kereskedő nem iktatja őket és kizárólag elektronikus úton tárolja.

2.3. A Webshopban történő előrendelés, megrendelés után, a Kereskedő sikeres rendelést visszaigazoló email elküldésével a Kereskedő és az Ügyfél között a termék adásvételére irányuló szerződés, valamint – termék szállítása esetén – szállítmányozásra irányuló szerződés jön létre (a továbbiakban: Szerződés). Ezen Szerződés tartalmát meghatározó ÁSZF szerinti jogok és kötelezettségek az Ügyfél által, illetve vele szemben érvényesíthetővé válnak a jogviszony létrejöttével. A szerződés nyelve magyar, írásba foglaltnak minősül, a Kereskedő nem iktatja őket és kizárólag elektronikus úton tárolja.

2.4. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne.

 

3. Megrendelés

3.1. Megrendelés és előrendelés közös szabályai

A terméket a Kereskedő akkor küldi el az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelő megrendelést vagy előrendelést ad le. A megrendelés a Kereskedő által meghatározott módon történhet. A termékek fő szabály szerint a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen keresztül rendelhetők meg. Az egyéb megrendelési módokról a Kereskedő tájékoztatást ad.

Interneten történő megrendelés és előrendelés kizárólag a Weboldalon, vagy ezekre szolgáló egyéb online felületen történhet, a Kereskedő által meghatározott rendben.

A Kereskedő egyes megrendelési módok elérhetőségét átmenetileg korlátozhatja vagy szüneteltetheti. A Kereskedő nem vállal felelősséget a megrendelést továbbító szolgáltató vagy adatátviteli csatorna hibáiért.

A Kereskedő a leadott megrendelést és előrendelést minden esetben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szerződési feltételeteket és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás várható időpontjáról. A megrendelés visszaigazolása e-mail címmel rendelkező ügyfél esetén e-mailben történik a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül. Egyéb esetben a visszaigazolás postai úton történik. Az Ügyfél érdeklődhet a megrendeléseiről. A Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a megrendelését a Kereskedő megkapta-e, és mikorra várható annak teljesítése. Amennyiben a visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettség alól.

Amennyiben az Ügyfél rendelése napelem panelt is tartalmaz, annak szállítása egyedi raklapon történik, amely díja az adott termék kosárba tételekor megjelenik a kosárban. A raklapok nem visszaválthatóak.

3.2. Raktáron lévő termék megrendelése

A raktáron lévő termék megrendelésére kattintva a termék a kosárba kerül. Amikor a kosár tartalmaz minden Ügyfél által megrendelni kívánt terméket, az Ügyfél megadja adatait, majd véglegesíti a rendelését és elküldi azt a Kereskedőnek. A Kereskedő a rendelés leadását visszaigazolja emailben. Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés véglegesítése előtt van lehetőség.

3.3. Raktáron nem lévő termék előrendelése

Ha a termék nincs készleten, és a rendelkezésre állás időpontja bizonytalan, a Kereskedő nem tudja megrendelni a terméket, a Kereskedő köteles erről az Ügyfelet tájékoztatni és jogosult a szerződést erre hivatkozással megszüntetni. Ebben az esetben a feleknek egymással szemben követelésük nincs, amennyiben pénzbeli teljesítés már történt felek azzal kötelesek elszámolni.

Ha a termék nincs készleten, de annak megrendelése lehetséges, az Ügyfél jogosult előrendelést leadni az előrendelés gombra kattintással az alábbiak szerint:

 • megadja az adatait, majd véglegesíti azokat
 • az Ügyfél az általa megadott email elérhetőségére megkapja az előrendeléssel egybekötött adásvételi szerződést pdf formátumban
 • az email utasításait követve véglegesíti az előrendelését
 • Kereskedő az előrendelés leadását visszaigazolja emailben

Előrendelés esetén az Ügyfél díjbekérő alapján köteles a szerződésben meghatározott összeget előre, a meghatározott időre teljesíteni. Előrendelés esetén az adatbeviteli hibák javítására az előrendelés véglegesítését megelőzően van mód.

 

4. Fizetés

4.1. A termék vételárát a Kereskedő megjelöli a termékeket bemutató anyagokban. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A Kereskedő a szállítási költségről minden esetben előre tájékoztatást ad az Ügyfél részére.

4.2. A Kereskedő a Weboldalon meghatározza az elérhető fizetési módokat. A Kereskedő jogosult arra, hogy egyes fizetési módok elérhetőségét megszüntesse. A Kereskedő a számlát elektronikus levélben küldi el az Ügyfél részére. A Kereskedő számlázási rendszere megfelel az irányadó jogszabályoknak, a számla elektronikus úton is hiteles.

4.3. Az Ügyfél a vásárlás során az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Banki előre utalás: A rendelés leadása után díjbekérő számla kerül kiállításra, mely alapján az utalás elvégezhető. Az összeg beérkezése és feldolgozása után kerül a számla kiállításra és a rendelés kézbesítésre.

4.4. A Kereskedő az utalás beérkezéséről és a kiszállítás várható napjáról, vagy személyes átvételi lehetőség idejéről emailt küld az Ügyfél részére.

4.5. Előrendelés esetén az Ügyfél szintén díjbekérők alapján előre köteles a vételár megfizetésére a Szerződésben foglaltak szerint.

 

5. Szállítás vagy személyes átvétel

5.1. A megrendelt és kifizetett terméket az Ügyfél átveheti személyesen a Kereskedő megjelölt telephelyén, vagy választása szerint a Kereskedő futárszolgálat útján kézbesíti a megrendelésben megadott címre.

5.2. Amennyiben az Ügyfél az átvételt megtagadja, a megrendelést töröltnek kell tekinteni. Sikertelen kézbesítés esetén a Kereskedő feltárja a sikertelen kézbesítés okát, felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, és kérésre a csomagot ismételten kiszállítja.

5.3 A szállítási határidő függ a termék rendelkezésre állásától. A várható szállítási idő Magyarországon belül öt munkanap, Magyarországon kívül két hét. Amennyiben a szállítási idő – a termék átmeneti hiánya miatt – nem látható előre, a Kereskedő az Ügyfelet erről tájékoztatja. A szállítás a raktárkészletből történik, a megrendelések sorrendjében.

5.4. A Kereskedő Magyarországon mintaboltot, értékesítési helyet nem tart fenn. A termékek személyes átvétele a Kereskedő telephelyén, 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 147/A alatt, munkanapokon hétfőtől - péntekig 8:00 - 15:30-ig lehetséges.

5.5. A szállítási költséget az Ügyfél viseli. A szállítási költség a szállított termék vételárával együtt fizetendő. A szállítási költség összege a rendelés véglegesítése előtt megtekinthető. Személyes átvétel esetén szállítási költség nem terheli az Ügyfelet, a személyes átvételi mód választása ingyenes.

 

6. Elállási jog amennyiben az Ügyfél fogyasztó

6.1. Az Ügyfél, ha fogyasztónak minősül, a Rendelet alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elálljon.

6.2. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.3. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

6.4. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja az itt elérhető űrlap kitöltésével, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozat-minta útján, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

6.5. Online történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek.

6.6. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

6.7. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.8. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

6.9. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kézbesítési költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

6.11. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

7. Szavatosság

7.1. Az alábbiak szerint az Ügyfelet kellékszavatosság illetve termékszavatosság illeti meg.

7.2. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján? Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél a kellékszavatossági igényét? Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Kereskedővel szemben.

Milyen egyéb feltétele van a fogyasztó kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kereskedő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3. Termékszavatosság (csak fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén)

Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény? Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti az Ügyfél a termékszavatossági igényét? Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti az Ügyfél.

7.4. Kereskedő nem vállalja a termék kijavítását vagy kicserélését, ha a hiba az Ügyfél magatartására, nem rendeltetésszerű használatára, kezelésére vezethető vissza, vagy az a termék rendeltetésszerű használatából eredő természetes elhasználódás következménye.

 

8. Jogérvényesítés, panaszkezelés

8.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti a Kereskedővel. Az ügyfélszolgálatot a Kereskedő működteti, az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Ügyfél a kifogásait ezen elérhetőségeken közölheti.

8.2. A szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.3. Az írásbeli panaszt a Kereskedő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a panasz beérkezését követő harminc napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, az elutasítást minden esetben indokolja.

8.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő három évig megőrzi.

8.5. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy szóbeli és írásbeli panaszával alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online is benyújthatja panaszát az ODR linken keresztül, és az illetékes járási hivatalhoz is fordulhat panaszával.

Alternatív vitarendezés: az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatás a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks oldalon található, az online vitarendezés elindítása pedig https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest oldalról tehető meg.

Békéltető testület: A fogyasztónak minősülő Ügyfél a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, a Kereskedő a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület előtt, vagy választása szerint a Kereskedő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület előtt kezdeményezheti. A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek oldalon. A Kereskedő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefon: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Járási hivatal: fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat, amelyek elérhetősége https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon található, további információ pedig a https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/232/FOGYV00007 oldalon.

A fogyasztónak minősülő Ügyfél fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. További információ a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag oldalon található.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető oldalon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. A weboldalon az Ügyfél regisztráció után kitöltheti kérelmét, majd azt elektronikusan beküldheti. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

8.6. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesítse.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Felek a szerződés és jelen ÁSZF teljesítése érdekében kölcsönös együttműködésre kötelesek. A Felek a teljesítést érintő minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást. A Kereskedővel való kapcsolattartásra a Weboldalon, illetve jelen ÁSZF-ben megadott adatok használhatók. A Kereskedő az Ügyfelekkel való kapcsolattartásra az Ügyfél által megadott adatokat használja.

9.2. A Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, a módosítást megelőzően tett megrendelésre a módosítást megelőző ÁSZF az irányadó.

9.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.