HMKE - Háztartási Méretű Kiserőmű telepítése, engedélyeztetése

július 11 3 min read

Mi az a HMKE?

A HMKE rövidítés a "Háztartási Méretű Kiserőmű" kifejezésre utal, amely a megújuló energiaforrásokból előállított kisebb teljesítményű energiatermelő rendszereket takarja.

A háztartási méretű kiserőmű hivatalos definíciója azon rendszerekre vonatkozik, amelyek teljesítménye nem haladja meg a meghatározott küszöbértéket (ez hazánkban jelenleg 50 kVA), és amelyeket háztartási, kisüzemi vagy közösségi felhasználásra telepítik.

Magyarországon ezek jellemzően napelemes rendszerek, de elvileg lehetnek szélerőművek, vízerőművek vagy biomassza-alapú erőművek, amelyeknek célja általában a helyi energiaigény kielégítése, az energiafüggetlenség növelése vagy a környezetbarát energiatermelés elősegítése. Ezeket a típusokat a hatályos jogszabályok szerint Magyarországon nem lehet telepíteni.

A háztartási méretű kiserőművek általában kapcsolódhatnak a közös elektromos hálózathoz, és a fel nem használt többlettermelés visszatáplálható a hálózatba, de önállóan is működhetnek - ez esetben kizárólag saját felhasználásra termelik az energiát.

Magáncélra, családi házban vagy társasházban telepíthető-e ilyen HMKE?

Magáncélra, családi házban vagy társasházban IGEN, telepíthető háztartási méretű kiserőmű. Az ilyen rendszerek lehetővé teszik az egyéni háztartások vagy társasházak számára, hogy megújuló energiaforrásokból, például napelemekből származó energiát termeljenek saját felhasználásra. Ezek a rendszerek segíthetnek csökkenteni a háztartások energiafüggőségét, csökkenteni az energiafelhasználás költségeit és környezetbarát módon termelni az energiaigényüket. Fontos azonban a telepítés előtt konzultálni az adott ország vagy régió jogi és szabályozási előírásaival, illetve a villamosenergia-szolgáltatóval az esetleges engedélyek és követelmények tekintetében.

Háztartási méretű kiserőművek hálózati engedélyeztetése

A háztartási méretű kiserőművek hálózati engedélyeztetése az adott ország vagy régió jogi keretei és szabályozásai szerint történik, így a pontos folyamat és időtartam eltérhet. Általánosságban az alábbi lépések teljesítése mentén lesz sikeres a hálózati engedélyezés folyamata:

 • információgyűjtés: első lépésként érdemes az elérhető információkat begyűjteni a jogi szabályozásokról, előírásokról és a hálózati engedélyezési folyamatról. Ezt megteheti a helyi energiaszolgáltatóval, az illetékes hatóságokkal vagy szakemberekkel történő konzultációval.
 • engedélykérés és dokumentáció: a folyamat során általában engedélyt kell kérni az energiaszolgáltatótól vagy az illetékes hatóságtól. Ehhez szükséges lehet benyújtani bizonyos dokumentációkat, például terveket, műszaki specifikációkat, villamosmérnöki tanulmányokat stb.
 • műszaki ellenőrzés: az engedélyeztetési folyamat részeként előfordulhat, hogy a rendszer műszaki ellenőrzésen kell, hogy átessen. Ez azt jelenti, hogy szakértők vagy hatósági képviselők megvizsgálják a telepített rendszert, hogy megbizonyosodjanak annak biztonságáról, megfelelőségéről és a szabványoknak való megfeleléséről. Magyarországon ennek az elnevezése a villamos biztonsági felülvizsgálat, melyet minden telepített HMKE esetén el kell végezni, mivel enélkül nem kapjuk meg a szükséges engedélyeket.
 • engedélyezés és kapcsolódás a hálózathoz: ha az engedélyezési folyamat sikeresen lezárul, és minden követelményt teljesítettek, akkor az engedély kiadásra kerül. Ezután a háztartási méretű kiserőmű csatlakozhat a hálózathoz, és megkezdheti az energia visszatáplálását vagy egyéb módokon járulhat hozzá az energiaellátáshoz.

Az engedélyeztetési folyamat időtartama változó lehet, mivel számos tényezőtől függ: például a telepítés helye, az adott ország vagy régió szabályozási követelményei, a dokumentáció teljessége és a hatóságok leterheltsége. Az engedélyezési procedúra időtartamát befolyásolhatja az is, hogy a folyamat során szükség lehet-e további információk vagy dokumentumok beszerzésére, illetve az esetleges műszaki módosításokra vagy javításokra. Ezért is fontos az előzetes tervezés és a pontos dokumentáció előkészítése, amely megkönnyíti az engedélyeztetési folyamatot és csökkenti az esetleges késéseket.

A legjobb megoldás az, ha időben megkezdjük az engedélyeztetési folyamatot, és konzultálunk a helyi hatóságokkal vagy energiaszolgáltatóval, akik segítenek eligazodni a folyamatban és hasznos információkkal szolgálhatnak az elvárásokról és rendelkezésre álló időkeretekről.

Hálózati engedélyeztetéshez szükséges adatok

A háztartási méretű kiserőművek hálózati engedélyeztetésekor általában számos adatot és dokumentációt kell az illetékesek rendelkezésére bocsátani. Íme néhány példa azokra az adatokra és dokumentumokra, amelyek a hálózati engedélyezési folyamat során szóba kerülhetnek.

 • rendszerterv: részletes tervek, vázlatok vagy rajzok a telepítendő kiserőmű rendszerről, beleértve a készülékek és komponensek elrendezését, méreteit és kapcsolódását.
 • műszaki specifikációk: az alkalmazott technológia részletes leírása, beleértve az energiaforrást (pl. napelem, szél vagy biomassza) és a rendszer paramétereit, mint például a maximális teljesítmény, az inverterek kapacitása stb.
 • villamosmérnöki tanulmány: a villamos rendszerek és hálózatok tervezésével és kapcsolódással foglalkozó műszaki dokumentáció, amely részletezi a rendszer elektromos összeköttetését, visszatáplálását a hálózatba, a biztonsági intézkedéseket stb.
 • engedélyezési kérelem: a hálózati csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelem vagy jelentkezés, amelyben jelezzük, mekkora energiaigénye, megadjuk a tervezett rendszer jellegét, a telepítés helyét stb.
 • üzemeltetési terv: részletes leírás az üzemeltetési folyamatokról, a karbantartásról, az esetleges mérésekről és a rendszer hatékony működtetéséről.

Ezen adatok és dokumentumok mellett előfordulhat, hogy további információkat vagy bizonylatokat kell szolgáltatni a helyi hatóságoknak vagy energiaszolgáltatónak, például földhasználati engedélyek, építési engedélyek, elektromos biztonsági tanúsítványok stb.

HMKE engedélyeztetés Magyarországon

Magyarországon a háztartási méretű kiserőművek hálózati engedélyeztetése mindig a területileg illetékes villamosenergia-szolgáltatónál történik.

Ezekről az adott szolgáltató honlapjáról érdemes tájékozódni; példaképp íme az E.On eljárása ezekre az esetekre:

2021.10.01-től a HMKE telepítéshez szükséges csatlakozási dokumentáció kivonatot csak a mérnöki kamaránál bejegyzett, tervezői jogosultsággal rendelkező tervező aláírásával fogadják el.

A háztartási méretű kiserőmű rendszer telepítése tervköteles tevékenység. A rendszer kivitelezése a jóváhagyott csatlakozási dokumentációnak megfelelően történik, erről a felhasználó vagy meghatalmazottja (pl. kivitelező) a készre jelentési dokumentumban nyilatkozik.

A csatlakozási dokumentáció tartalmazza a műszaki információkat a rendszer kialakításáról, védelméről, üzemeltetéséről. Ezt a dokumentációt csak villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti.

A csatlakozási dokumentáció tartalma:

 • csatlakozási dokumentáció kitöltött előlapja,
 • a telepítendő berendezések és a kívánt csatlakozási mód leírása,
 • az elszámolási mérőrendszer és a mérőhely kialakításának leírása és egyvonalas kapcsolási rajza,
 • védelmi beállítási értékek táblázata,
 • térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz,
 • tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (ha a beruházó nem azonos a tulajdonossal),
 • egyvonalas kapcsolási rajz a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével,
 • termelői nyilatkozat.

Az MVM szabályozásáról bővebben itt olvashat.